Goo.gl - krugerrand

Krugerrand był pierwszą na świecie złotą monetą o nominale jednej uncji. Chociaż te monety są prawnym środkiem płatniczym w RPA, nigdy nie rejestrowano na niej wartości nominalnej na żadnej stronie. Chciano w ten sposób podkreślić, że wartość każdej takiej monety jest bezpośrednio związana z aktualną ceną rynkową tego szlachetnego kruszcu. Krugerrandy były masowo produkowane, aby umożliwić przeciętnemu człowiekowi z ulicy łatwe i bezpieczne kupowanie złota.

Google - skróty

https://goo.gl/H8JfdL
https://goo.gl/kBbXri
https://goo.gl/BP6HoQ
https://goo.gl/eBVxNF

Home | Twitter | Facebook | Goo.gl | T.co | Tweety | mFace